Topshøj Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040107-10

Fredningsnr.
362326

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,7 x 12 m med 3 sikre randsten. Kammer or. NV-SØ dan- net af 4 bæresten, hvoraf 2 i SV-siden desuden mod SØ en tær- skelsten.Over kamret en dæksten. Kamret ses ved tilstedevæ- relsen af cement at være restaureret.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.2. Tæt ved Skovens sydlige Skjel, nordvest for Topshøi Skole findes en ødelagt Begravelse fra Stenalderen. I den 6-7 Fod Høie, runde Høi, næsten udelukkende opført af Sten, findes to Sidesten og en afvæltet Overligger af en aflang firkantet Gravkiste med Længderetning: Nordvest-Sydøst. Den udgravede Kiste er 2 1/2 Fod bred, 4 1/2 Fod lang, oprindelig aaben mod Sydøst. Ligesom Gravkisten er forstyrret, er ogsaa Høiens Ydre ødelagt og afgravet. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1939 Museal restaurering
Journal nr.: 33/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.7 x 12 m. med 3 sikre Randsten. Kammer orienteret NV- SØ., dannet af 4 Bæresten, hvoraf 2 i SV.Siden, desuden mod SØ. en Tærskelsten. Over Kamret en Dæksten. Kamret ses ved Tilstedeværelsen af Cement at være restaureret.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse. Den måler ca. 1,7 (skema:3,1) x 12, dog er måltagning vanskelig da højsiderne er helt tilgroede med brombær og den ligger helt indeklemt i granskov, alder 20-30 år ? Ingen tegn på, at randsten skulle være fjernede (antagelig tilgroede) Kamret er aflangt i omtrent Ø-V'lig retning med en tærskelsten mod Ø, 1 bæresten N, 1 V og 2 S. Kamret er ret dybt og der findes tørmur på vestsiden (lagt i cement?) Dækstenen rager ca. 1,4 m op. Højen er muligvis en røse, der ses en del flintesten. Den er meget svært tilgængelig og vanskelig at finde, da skovområdet er tæt bevokset med graner og brombær. Ligger på skråning mod SV, ca. 30 m fra skovvej og 250 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Ret stor runddysse (dog i tæt granskov). Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)