Afd.26 B
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040107-11

Fredningsnr.
35247

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Højning 1 x 15 m med dysse or. NV-SØ. Kamrets størrelse 1 x 3 m, dets dybde ca. 1 m. Den NØ og SV langside lig- ger en væltet sten (vel gangsten). Over den SØ del af kam- ret ligger en overligger på plads. 1 m NØ for kamret ligger på højskråningen 3 store stenblokke, de to af dem kan anta- ges i sin tid at have været overligger på kisten. NMI: ....... Den NØ og SV langvæg består af 2 stenblokke, hver med tørmur imellem. Mod SØ en væltet tærskelsten og i fortsættelse af SV-langside ligger en væltet sten (vel gangsten). Over den SØ ..............
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.16. Nordvestlig for foregaaende[sb.3 i Slaglille S.] ei langt fra Skovens vestlige Udkant, findes en aflang, stensat Gravkiste med Længderetning i Nordvest-Sydøst; Kisten er aaben mod Sydøst; Overliggeren er afvæltet og sprængt. Gravkisten er omgivet af en lav Høining, ved hvilken der ses enkelte omstyrtede Randsten. Dette Mindesmærke, som er blevet ødelagt for en Snes Aar siden, maa sikkert bestemmes som en Langdysse. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal restaurering
Journal nr.: 33/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højning, 1 x 15 m., med Dysse orienteret NV-SØ. Kamrets Størrelse 1 x 3 m., dets Dybde ca. 1 m. Den NØ. og SV. Langvæg bestaar af 2 Stenblokke, hver med Tørmur imellem. Mod SØ. en væltet Tærskelsten og i Fortsættelse af SV. Langside ligger en væltet Sten (vel Gangsten). Over den Sø. Del af Kamret ligger en Overligger paa plads. 1 m. NØ. for Kamret ligger paa Højskraaningen 3 store Stenblokke, de to af dem kan antages i sin Tid at have været Overligger paa Kisten.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, 2,0 x 15,0 x 10,0 m. Noget uregelmæssig højning, mål ca. 1 x 15 x 10 m., i NV-SØ- lig retning med dyssekammer omtrent i midten. Det består af 5 bæresten, 1 tærskelsten mod NØ og 2 gangsten. 1 stor overligger in situ og 1 sprængt, nedvæltet mod NV (4 store dele). Kammeret måler ca. 1 x 3 m. og er 1 m. højt indvendigt, rager ca. 1 m. op over højoverfladen. Den ligger i en granplantage med træer, ca. 2-4 m. høje og ca. 15 år gamle(?), med træer til højfod mod Ø og i V ca. 5 m.'s afstand. Den ligger ret højt, men plantage hindrer udsyn. Ca. 50 m. fra skovvej. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)