Vindelbro Skovpart
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040107-12

Fredningsnr.
35248

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Kisteformet stensætning Ø-V. Meget forstyrret. Så vidt kan skønnes har den sydlige og nordlige langside været dannet af 4 svære rundagtige sten, den østre kortside af en svær sten. I den vestre kortside ses ingen sten. Muligvis vil et restaurerings-arbejde kunne skabe mere klarhed over anlægget, end det nu er muligt at få.
Undersøgelsehistorie  (5)
1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kisteformet Stensætning Ø - V. Meget forstyrret. Saavidt kan skønnes har den sydlige og nordlige Langside været dannet af 4 svære rundagtige Sten, den østre Kortside af en svær Sten. I den vestre Kortside ses ingen Sten. Muligvis vil et Restaureringsarbejde kunne skabe mere Klarhed over Anlægget, end det nu er muligt at faa.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Uregelmæssig stensætning. Der er en kisteformet stensætning, hvor der mod S og N er 2 runde sten, mod Ø en mere kantet sten, ingen mod V - alle sten ca. 0,5 m. i længdemål og rager op til 30 cm. op over terræn. I bunden af det omtrent firkantede kammer(?) 1 sten synlig, kammerets mål ca. 1 x 1 m. Flere sten spredt udenom; ialt 13 sten indenfor et område på ca. 3 x 3 m. Flere sten længere væk (rest af langdysse?) i NV-SØ-lig retning. Ingen egentlig høj; ligger på aflang højning i åbent terræn, nu løvskov. Ca. 40 m. S for skovvej, ca. 1,2 km. fra landevej. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)