Vindelbro Skovpart
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040107-13

Fredningsnr.
352411

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Højning 0,3 x 10 m. Ved foden mod N 2 større sten muligvis randsten. En tredje stor sten ligger længere mod Ø og på linie med de 2 nævnte. Muligvis har her i sin tid været en langdysse. På højningen adskillige håndstore og mindre sten. Beplantet med løvtræer. I skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højning, 0.3 x 10 m. Ved Foden mod Nord 2 større Sten, muligvis Randsten. En tredie stor Sten ligger længere mod Øst og paa Linie med de 2 nævnte. Muligvis har her i sin Tid været en Langdysse. Paa Højningen adskillige haandstore og mindre Sten. Beplantet med Løvtræer. I Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Uregelmæssig højning/langdysserest? Højning måler ca. 0,5 x 10 x 10 m. Ved foden mod N 2 større sten med ca. 6 m.'s afstand. Ca. 7 m. mod Ø en større sten. Længere mod N flere store sten. Den ligger ret højt i terræn nær skråning ned mod Sandager Mose mod Ø og SØ. Nær skovsti ca. 50 m., ca. 1 km. fra offentlig vej. Lidt højere end angivet på kartotekskort. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)