Topshøj Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040107-36

Fredningsnr.
362325

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Markrøse, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rydningsbunker, over et større område. Bunkerne er mest runde, men en enkelt meget stor er aflang. Skønnes fredningsværdig efter den plads hvor de forekommer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rydningsbunker, over et større Omraade. Bunkerne er mest runde, men en enkelt meget stor er aflang. Skønnes fredningsværdig efter den Plads, hvor de forekommer.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Område med 6 rydningsrøser: 1. Rydningsrøse. 0,5 x 6 m uregelmæssigt lagt af op til 0,5 m store stene. I den V side ses 2 paralelle rækker af sten, ca. 8 m lange (resten af stendige?) 2. Rydningsrøse, 0,4 x 7 m. Uregelmæssig blanding af små og store sten, 0,1-1 m. Muligvis på kanten af gammel dyrknings- terasse. Stik Ø ud fra røsen går en lille stenfyldt rygning (agerskel) 3. Rydningsrøse. 0,2-0,4 m høj og 3-6 m stor. I midten en kegletopformet sten, 0,5 x 1 m. Øvrige stene er 0,1-0,5 m store. Røsen ligger på terassekant. 4. Rydningsrøse, 0,5 x 6 m, næsten vinkelformet og lidt kuplet. Stenene 0,1-0,4 m store. 5. Rydningsrøse, 0,5 x 8 m. Ligger Ø for nr. 2 på samme rygning. Mange store sten, 0,2 x 0,5 m 6.Rydningsrøse, 0,2 x 4 m. Stenene 0,1-0,4 m. Flad. Ligger på rygningen mellem nr. 2 og 5 Ca. 40-50 m NNØ for de 6 røser ses en større terassekant af sten. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)