Vindelbro Skovpart
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040107-41

Fredningsnr.
352412

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 9 m. Vist urørt. Af fodkransen synes 5 sten beva- ret. Bevokset med et stort træ og nogle små. I skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.5 x 9 m. Vist urørt. Af Fodkransen synes 5 Sten bevaret. Bevokset med et stort Træ og nogle smaa. I Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Jævnt rundet og hvælvet høj, mål ca. 1 (mere end 0,5) x 9 x 9 m., måske lidt større eller placeret på mindre bakkeknold. Bevokset med brændenælder og hindbærkrat, kun 2 randsten synlige i Ø-siden. Den ligger ca. 5 m. fra skovvej, ca. 800 m. fra offentlig vej nær skråning ned mod Ø. Vegetationen på højen gør den næsten "usynlig". Der er en brændestak ca. 5 m. fra højfod mod SV. ** Seværdighedsforklaring ** Tilsyneladende mindre, velbevaret høj. Nær "trafikeret" skovvej. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)