Ørnstrup Skovpart
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040107-44

Fredningsnr.
352415

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,8 x 16 m. Flad, en sti skærer igennem dens østre side. Med enkelte træer. I skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.8 x 16 m. Flad; en Sti skærer igennem dens østre Side. Med enkelte Træer. I Skov.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Hvælvet høj, mål ca. 0,8 x 16 x 16 m., med afskåret side mod Ø af skovsti. Lidt diffus højfod. Der ligger 2 mindre sten på højen, højoverfladen lidt ujævn, bevokset med gamle graner. Den ligger ved ret våde skovstier ca. 500 m. fra offentlig vej. Ligger på højning i terrænet. Fotograferede nr. 2.20-21 forkert; troede højen var sløjfet - betonklodsen en skelpæl? (forsynet med krone uden initialer). Den lå ca. 100 m. N for højen ved samme sti. Bevoksning: 1983: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)