Ballehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040108-1

Fredningsnr.
342424

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/3 1891 Gdr. Kristian Larsen i henhold til reserva- tion i skøde fra Sorø Akademi Høj, "Ballehøj", 1,7 x 16 m. Kammer i retning af Ø-V dannet af 5 bæresten. Ingen dæksten. Toppen af 8 randsten ses. Mod V er højen en del afgravet og mod Ø noget nedpløjet. Mærkestenen hælder lidt vel rigeligt mod syd. Burde rettes ved lejlighed.
Undersøgelsehistorie  (8)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et Gravkammer indesluttet af en rund Jordhøj. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Ballehøj", 1.7 x 16 m. Kammer i Retning Ø - V., dannet af 5 Bæresten. Ingen Dæksten. Toppen af 8 Randsten ses. Mod Vest er Højen en Del afgravet og mod Øst noget afpløjet. Mærkestenen hælder lidt vel rigelig mod Syd. Burde rettes ved Lejlighed.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ballehøj, 1,9 x 16 x 11 m. Højen måler ca. 1,7 x 16 x 11 m i N-S'lig retning. Der er ikke pløjet for tæt på højen for nylig. Omtrent i midten er et aflangt kammer Ø-V, det består af 1 bæresten mod N, 1 V, 2 S og 1 Ø, mål ca. 1,5 x 0,5 m (stenene er noget forskubbet p.g.a. træer antagelig). Der ligger nogle marksten op ad højside, ikke påtalt (af ældre dato - ikke så mange). Der ses 8 randsten i nærmest kredsform om kamret. Højen ligger ret højt i terræn, vidt udsyn mod SV, ca. 2 m fra landevej. Kammersten rager ca. 0,2 m op over terræn, ingen dæksten. ** Seværdighedsforklaring ** Høj i ret åbent landskab. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1993 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Usigneret og udateret plan af høj med randsten og kammer.

1993 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1993 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)