Bleskedys
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040108-2

Fredningsnr.
342423

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/3 1891 Gdr. Kriatian Larsen i henhold til reser- vation i skøde fra Sorø Akademi. Langdysse, "Blesdys", 2 x 11 x 28 m. Or. NNØ-SSV. Randsten: NNØ 3, ØSØ 11 (4 v.), VNV 11. Intet kammer. De sydligste 7 m næsten afgravet. Tilgroede udgravninger i top. Ø-og V- sider- ne beplantet med buske. Toppen græsgroet. Ligger i have. Hus kun få meter fra højen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst Langdysse. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse "Bleskedys", 2 x 11 x 28 m., orienteret NNØ-SSV. Randsten: NNØ. 3; ØSØ. 11 (heraf 4 væltede); VNV. 11. Intet Kammer. De sydligste 7 m. næsten afgravet. Tilgroede Udgravninger i Top. Ø. og V. Siderne beplantet med Buske. Toppen græsgroet. Ligger i Have. Hus kun faa Meter fra Højen.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Blesdys / Bleskedysse. Langdysse i NNØ-SSV'lig retning. Den måler ca. 2 x 28 x 11 m. Højen har en noget uregelmæssig overflade med en ældre, lidt kantet lavning omtrent 1/3 fra S-enden, måske fra kammer. Mod S er højen afgravet (nær huset), så randstenene står ret frit. Højen er ret tilgroet med tæt buskads under større træer, opgav at tælle randsten - højen ser intakt ud. Der lå en gummislange op ad højside - ikke påtalt. Højen ligger midt i baghave og ses ikke på afstand p.g.a. bebyggelse. Ca. 20 m til offentlig vej, på skråning. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)