Døjringe

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040108-3

Fredningsnr.
342313

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 5/3 1891 Gdr. Henrik Jensen i henhold til reserva- tion i skøde fra Sorø Akademi Beskrivelse på fr. dok. af 4-7-1956 (j. 546/56): Langdysse i nord-nordøst - syd-sydvest, ca. 2,2 m høj, 14 m bred og 44 m lang. Randsten: vest-nordvest 17, syd-sydvest 4, øst-sydøst 17, nord-nordøst 2. En fordybning midt i højen, hvor kammeret kan antages at have været; en større sten rager op herfra. Bevokset med græs og buske. Fredet ved deklara- tion af 5-3-1891. Mærkesten. Langdysse, 2,2 x 14 x 44 m. NNØ-SSV. Randsten: VNV. 17, SSV. 4, ØSØ. 17, NNØ. 2. En fordybning midt i højen hvor kamret kan an- tages at have været, en større sten rager op heraf. Mærkestenen står lidt skævt. Bør rettes ved lejlighed. Græsklædt og med en bagatel lav buskvækst. Hus kun få meter fra højen.
Undersøgelsehistorie

1857 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1857 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 2,2 x 14 x 44 m. (NNØ-SSV). Randsten: VNV. 17; SSV. 4; ØSØ. 17; NNØ. 2. En Fordybning midt i Højen, hvor Kamret kan antages at have været, en større Sten rager op heraf. Mærkestenen staar lidt skævt. Bør rettes ved Lejlighed. Græsklædt og med en Bagatel lav Buskvækst. Hus kun faa Meter fra Højen.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 2,5 x 44 x 14 m. Hvælvet langdysse i NNØ-SSV'lig retning med hvælvet høj, mål ca. 2,2 x 44 x 14 m. Omtrent i midten en større bære?sten (SV-lige side af fordybningen). Talte ikke randsten p.g.a. tæt vegetation, ser ud til at være intakt. Bærestenen ragede ca. 0,3 m op over toppen. Der var anbragt lidt affald i højens N-side, lagde besked i nærmeste hus (vejnr. 7) om det ulovlige og bad om at få det fjernet (ingen hjemme). Højen ligger mellem have og mark, noget indeklemt af bebyggelse, ca. 20 m fra offentlig vej. Mod V grusgravning, ses næsten ikke, dækket af bebyggelse. ** Seværdighedsforklaring ** Stor langdysse, dog ret indeklemt af bebyggelse og have - nær anden langdysse. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1993 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udateret plan og prospekt.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet ligger i privat have.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

Herredstegninger
Herredstegninger