Døjringe
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040108-4

Fredningsnr.
342314

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/3 1891 Gdr. Henrik Jensen i henhold til reservation i skøde fra Sorø Akademi. Beskrivelse på fr. dok. af 4-7-1956 (j. 546/56): Langdysse, ca. 1,8 m høj, 11 m bred og 39 m lang. Randsten: sydøst 10, sydvest 3, nordvest 18, nordøst 0, alle ret små og mere eller mindre forskudte og delvis jorddækkede. Et kam- mer med 4 bæresten og 1 dæksten. Græsklædt. Fredet ved dekla- ration af 5-3-1891. Mærkesten. Langdysse, 1,7 x 15 x 72 m. NØ-SV. Randsten: SV. 5 (1 v.), NV. 8, NØ. ingen , SØ. 11. På SV-enden af højen er tilført noget jord og græstørv, der skæmmer højlinien. Af højen be- står 32 m regnet fra SV og på denne del ligger kamret. Res- ten af højen ca. 40 m er mere eller mindre afgravet, ligesom den dyrkede mark æder sig ind på dette område. Disse 40 m synes ikke at høre under den gamle fredning, der kun omfatter ialt ca. 39 m og skønnes at kunne frigives. Men manden bør på egen bekostning fjerne den tilførte jord og græstørv. Dysse- kamret har overligger der er væltet lidt mod SØ. Kamret opr. dannet af 5 sten, nu kun 4 tilbage. Græsgroet og buskklædt. Mod ager og vej.
Undersøgelsehistorie  (10)
1857 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tre Steendysser [sb. 3, 4 og 00C ?] paa Döyringe Mark ved Sorö tæt ved Landeveien (Gaardmand Jens Henriksen). Den sydöstligste [sb 4?] 40 Al. lang, 12 Al. bred. Kamret, kisteformet, sat af 4 Steen. Omsætning 36 Stene.

1857 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, ca. 1,8 m høj, 11 m bred og 39 m lang. Randsten: sydøst 10, sydvest 3, nordvest 18,nordøst 0, alle ret små og mere eller mindre forskudte og delvis jorddækkede. Et Kammer med 4 bæresten og 1 dæksten. Græsklædt.

1956 Aflysning
Journal nr.: 546/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tilladelse til sløjfning af NØ-lig udløber af langdyssen, se tegn. Oprindelig 72 m lang med 2 kamre.

1956 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 546/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 3,3 x 39 x 11 m. Langdysse i NØ-SV'lig retning, mål ca. 1,8 x 39 x 11 m med en noget diffus højfod mod NØ. Opgav at tælle randsten p.g.a. vegetation, så ud til at være intakt. Kamret ligger nu på højmidten og bestod af 4 bæresten til aflangt kammer (ret små toppe) med 1 stor overligger ca. 1,5 m over højen, kamret ca. 1,5 x 0,6 m. Kamret måske i højens N-ende oprindeligt (?), orientering som højen. Der er en ældre telegrafpæl og byskilt indenfor 5 m fra højfod mod V. Der er en større grusgrav ca. 50-100 m mod V, derimellem en mark tilplantet med træer. ** Seværdighedsforklaring ** Stor langdysse ud til landevej, ret højt i terræn, vid udsigt især mod SV. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1993 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1993 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1993 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udateret og usigneret plan og prospekt af dyssen (med forlængelsen, der synes at have været endnu en langdysse med spor af et fjernet kammer, forbundet med den sydvestlige del af sb. 4 med en smallere højning)

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet. Nordlig ende er overgroet med krat.

Litteraturhenvisninger  (0)