Døjringe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040108-5

Fredningsnr.
342316

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/7 1879 Gdr. Lars Christiansen Afmærkn.: MS 1887 Dyssekammer NV-SØ af 4 bæresten, 1 dæksten og 2 gangsten. Højen ca. 9 x 11 m (n-s). 8 randsten ses. Tæt NØ for kam- ret ligger på højen en ret stor sten, antagelig opr. en randsten. Græsgroet med en enkelt busk. I ager. Smukt mindesmærke.
Undersøgelsehistorie  (9)
1884 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Plan, snit og prospekt af dyssekammer NV-SØ på Dødringe, matr. 12a, Munkebjergby sogn, med 3 bærende sidesten og en lavere gavlsten samt 2 gangsten. Markering af lille høj uden angivelse af randsten.

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer NV-SØ af 4 Bæresten, 1 Dæksten og 2 Gangsten. Højen ca. 9 x 11 m. (N-S). 8 Randsten ses. Tæt NØ for Kamret ligger paa Højen en ret stor Sten, antagelig oprindelig en Randsten. Græsgroet med en enkelt Busk. I Ager. Smukt Mindesmærke.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse på højrest, 2,6 x 11 x 9 m. Højrest måler ca. 1 x 11 x 9 m i N-S'lig retning. Der er en sten ca. 0,5 m NØ for kammer, en randsten sekundært placeret. Der var et par større sten synlige i kanten af højen - jeg kunne ikke se 8 randsten, men flere sekundære sten på højen. Der vokser en enkelt vildrose på højen. På midten et aflangt kammer i NV-SØ'lig retning med 3 bæresten, 1 tærskelsten og 2 gangsten. 1 dæksten hviler også på gangsten mod NØ, rager ca. 1,6 m op over højen. Dyssen ligger ned ad skråning, ret lavt, nær vandfyldt lavning mod SV. Omtrent 100 m til grusgrav og 300 m til offentlig vej. Ejer og besked som 3423-15. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret dysse, ses bedst i landskabet fra N (grusgrav mod S). Bevoksning: 1983: Græs

1993 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1993 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1993 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udateret og usigneret plan og prospekt af samme kammer som A.P.Madsen gengiver; dog synes dækstenen at være flækket i to dele.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet ligger i en hestefold og er pænt afgræsset.

Litteraturhenvisninger  (0)