Døjringe

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040108-6

Fredningsnr.
342315

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 24/7 1879. Gdr. Lars Christiansen Afmærkn.: MS. 1887 Langdysse, 2 x 11 x 27 m. (NNØ-SSV) med kammer i højens retning af 3 bæresten og 1 dæksten. Synlige randsten: V. 6, S. et par stykker, Ø. 10, N. et par stykker. Mærkestenen lidt rigelig skæv.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 2 x 11 x 27 m. (NNØ-SSV) med Kammer i Højens Retning af 3 Bæresten og 1 Dæksten. Synlige Randsten: V.6; S. et Par Stykker; Ø.10; N. et Par Stykker. Mærkestenen lidt rigelig skæv.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Dyssen måler ca. 1,7 x 23 (ikke 27) x 11 m i NNØ-SSV'lig retning. Højen er bevokset med græs, lavt tæt buskads, vanskeligt at tælle randsten, der ses 7 mod Ø, V 3 (der kan dog godt være flere) - ingen sikre mod S og N - bortpløjet ? Omtrent 1/3 fra N-enden er et aflangt kammer med 3 bæresten og åbning mod S. 1 stor, ret flad dæksten i niveau med højens S-ende, ikke målt kamrets størrelse. Den ligger ca. 50 m fra offentlig vej, ret højt i terræn - grusgrav mod V og NV udenfor 100 m-zonen. Lagde besked til ejer om at pløje 1 m fra dyssen fremover. Ejeroplysninger på berejserblanket.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

Herredstegninger
Herredstegninger