Kirkebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040109-8

Fredningsnr.
342425

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/7 1879, gårdmand J.P. Hansen. Afmærkn.: MS 1908, løjtnant Lassen. Stenkreds af 37 sten. Diam. 13 m. Indenfor stenkredsen ses i overfladen en mængde større og mindre sten. Ligger i for- længelse af have og er bevokset med gamle egetræer o.a.
Undersøgelsehistorie  (5)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kirkebjerg", en flad stenomsat Høj 39' i Diameter, nu fredlyst. Stenene saa store som 2-3 Heste kunne trække. Ingen af toppet Form. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds af 37 Sten, Diam. 13 m. Indenfor Stenkredsen ses i Overfladen en Mængde større og mindre Sten. Ligger i Forlængelse af Have og er bevokset med gamle Egetræer o.a.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkreds. Stenkreds på bakken Kirkebjerg, næsten intakt, 37 sten, diam. ca. 13 m. Kun enkelte sten mangler i kredsen, der er svær at overskue p.g.a. store løvtræer og vildskud. Stenene er gennemgående 0,4 - 0,5 m store og rager op til 0,5 m op over terræn. Der ligger flere sten af samme størrelse "løst" indenfor kredsen, der er ret jævn og jordfyldt, således at stenkredsen bedst ses fra ydersiden. Den ligger i gammel have nær skel mod V, ejeren holdt ikke området, der er ret tilgroet, var aldrig stødt på noget murværk / skeletter. Mod huset mod Ø og SØ, ned ad skråning, var stenlægning af hovedstore sten ca. 2,5 m fra kredsen.En vildfaren bisværm afholdt mig fra at gå for meget rundt ved anlægget. Ejeren fortalte, at der gik et sagn om, at stenkredsen var et fundament til en rundkirke, men en trold splittede det ad om natten, og så byggede man i stedet kirken ved Bjernede (ca. 3,5 km mod SØ). Ligger i privat have, ca. 80 m fra landevej. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Stenkreds, fundament til rundkirke ? på bakketop "Kirkebjerg". Bevoksning: 1983: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)