Store Hanehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040110-1

Fredningsnr.
35246

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 17 m heri stærkt forstyrret jættestue 2 x 5 m NØ-SV. Til midten af SØ siden fører en gang NV-SØ af hvis sten toppene ses, ligesom det øverste af en af gangens over- liggere. Gangen, der når helt ud til nuværende højfod, er 7 m lang. Græsgroet med en enkelt busk. I ager. NMI: ....gangens overliggere (måske den eneste bevarede). Gangen ........
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.2. Matr.Nr.14a el.16. Nordvest for Gaarden ligger en rund Jordhøi, 40-45 Fod i Tværmaal, 4 Fod høi, der omgiver en 24 1/2 Fod lang Jættestue, med Længderetning omtrent i Nord-Syd, hvis Gang løber ud imod Øst. Dækstenene ere borttagne eller ligge sprængte i og udenfor Kammeret. Tre Sidesten mangle, og hvor de have staaet, findes der større Huller ind i Kammerets Indre Fyld. Ellers synes Kammerets Indre at være urørt indtil 1-2 Fod fra Sidestenenes Toppe, og nogle af disse ere endnu dækkede. I Gangen sees de 3 yderste Par Gangsten og 1 Overligger. Jordhøien synes at have sin oprindelige Form og har sikkert ikke dækket Overliggerne i Kammeret. Bevoksning: 1983: Græs

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gangbygning [sb.1] og Runddysse [sb.2] ved vester Skjel (se S.M) muligt er det disse to Dysser, der paa Academiets gamle Sognekort have Navnene Store og Lille Hanehøj. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1.5 x 17 m., heri stærkt forstyrret Jættestue 2 x 5 m. NØ- SV. Til Midten af SØ Siden fører en Gang NV-SØ Af hvis Sten Toppene ses, ligesom det øverste af Gangens Overliggere (maaske den eneste bevarede). Gangen, der naar helt ud til nuværende Højfod, er 7 m. lang. Græsgroet med en enkelt Busk. I Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue. Højen måler 1,5 x 17 x 17 m. I midten er en aflang fordybning med rester af kammeret, mål ca. 5 x 2 m., dybde 0 ,5 m., hvor enkelte sten rager op. Mod SØ ses en gang i NV-SØ-lig retning, der fører ud til højfod. Det øverste ses af gangstenene og 1 overligger - flere større sten nær udgangen (enten fra overliggere eller kammeret). Der var tilsyneladende 3 bæresten i kammeret og 8 i gangen. Tæt vegetation hindrer overskuelighed. God pløjeafstand, mindst 0,5-1 m. fra højfod. Den ligger på Ø-side af skel omtalt 3524-5. Den ligger ca. 500 m. fra offentlig vej ved et bakkehæld ned mod Tuelså. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Jættestue på bakkehæld. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)