Lille Hanehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040110-2

Fredningsnr.
35245

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Højs vestlige halvdel 1 x 18 m. 6 randsten. På overfladen ligger 2 større sten, vel resterne af et forstyret kammer. (Den anden halvdel af højen er overpløjet og har samme matr. nr. og ejer som sb. 1.). Bevokset med græs og lidt buskvækst. I ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.3. En rund Kreds af 4-5 Fod høie Sten omgiver en Høining af Jord og Sten paa et Par Fods Høide, afskaaret af Skjel-Grøften. Kredsen er 14 Skridt i Tværmaal. Midt i Jordhøien findes en 5-6 Fod lang Sten, som maa være en Levning af Gravkisten. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gangbygning [sb.1] og Runddysse [sb.2] ved vester Skjel (se S.M) muligt er det disse to Dysser, der paa Academiets gamle Sognekort have Navnene Store og Lille Hanehøj. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højs vestlige Halvdel, 1 x 18 m. 6 Randsten. Paa Overfladen ligger 2 større Sten, vel Resterne af et forstyrret Kammer. (Den anden Halvdel af Højen er overpløjet og har samme Matr. Nr. og Ejer som 1.) Bevokset med Græs og lidt Buskvækst. I Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysserest, 1,0 x 17,0 x 4,0 m. Høj i skel. Mod Ø er den overpløjet og anes ikke længere i terræn, mod V er der pløjet halvbueformet udenom 2 større sten. Omtrent 4 x 12 m., højde ca. 1 m. Tæt vegetation hindrer nærmere iagttagelse. Der var plantet graner op ad højside nær de omtalte sten. Bad ejer fjerne dem inden årets udgang - han var indforstået. Der var ikke tegn på nylig afpløjning - ejeren fortalte, at højen så sådan ud, da han overtog gården. Dyssen lå ca. 600 m. fra landevej V for skel (levende hegn) på ret svag skråning ned mod Tuel Å. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)