Afd.30 B
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040110-3

Fredningsnr.
35243

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Jættestue-rest. I højrst 2 x 32 m. Kamret er helt fjernet, kun et vældigt krater i højen viser dets plads, på bunden af dette krater ligger en del hovedsaglig flade sten eller fliser. Jættestuegangen er delvis bevaret. Den er 7 m lang i retning VNV-ØSØ. I gangens SSV-side står 5 sten. Jætte- stueresten skønnes fredningsværdig på grund af gangen, der bør restaureres. På højen enkelte store træer. I skov. NMI: ......Jættestuegangen er delvist bevaret og udgår om- trent midt på det tidligere kammers ØSØ-langside. Den er 7 m lang i retningen VNV-ØSØ. I gangens SSV-side står 5 sten, heraf rager den tredie lidt ind i gangen og vender kanten mod denne (karmsten). I gangens NNØ- side står 5 sten. Mellem nr. 3 og 4 regnet fra VNV har antagelig stået en karmsten, der nu ligger på gan- gens bund ud for fjerde sten. Gangstenene er ca. 1 m høje. Jættestueresten ...........
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.15. Af en oprindelig meget anselig Jættestue er nu kun en Del af Gangen bevaret. Den store, runde Jordhøi, endnu paa nogle Steder 5' høi, er stærkt afgravet. Af det aflange Kammer er der kun levnet Stykker af 2 Sidesten; dog er næppe Kammerets Bund fuldstændig udgravet. Gangen mod Sydøst, lodret paa Kammerets Længderetning, er endnu for en Del bevaret og ikke udgravet. Jættestuen blev ødelagt ved Anlæget af Jernbanen; men i den allersidste Tid har man sprængt en af Sidestenene i Gangen. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1935 Privat udgravning
Journal nr.: 456/35
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue-Rest i Højrest, 2 x 32 m. Kamret helt fjernet, kun et vældigt Krater i Højen viser dets Plads, paa Bunden af dette Krater ligger en del hovedsagelig flade Sten eller Fliser. Jættestuegangen er delvis bevaret og udgaar omtrent midt paa det tidligere Kammers ØSØ Langside. Den er 7 m. lang i Retningen VNV-ØSØ. I Gangens SSV. Side staar 5 Sten, heraf rager den tredie lidt ind i Gangen og vender Kanten mod denne (Karmsten). I Gangens NNØ. Side Staar 5 Sten. Mellem Nr. 3 og 4 regnet fra VNV har antagelig staaet en Karmsten, der nu ligger paa Gangens Bund ud for fjerde Sten. Gangstenene er ca. 1 m. høje. Jættestueresten skønnes fredningsværdig paa Grund af Gangen, der bør restaureres. Paa Højen enkelte store Træer. I Skov.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuerest. Højen måler ca. 2 x 32 x 32 m. og har en ret ujævn overflade . Hvor kammeret har været, er et stort hul: I bunden er der en del mindre sten synlige og 2 større; den ene mod V en bæresten. Gang I VSV-ØNØ-lig retning (efter kompas). Mod S er der 4 sten, mod N 4 (ene væltet) og 1 tærskelsten. Ganglængde ca. 7 m., 0,5 m. bred. Der er bevoksning med store løvtræer, bregner og mos. Der ses en del flint i overfladen. Den ligger på kanten af ret jævnt terræn ned mod skråning mod lavning mod Ø. Ca. 50 m. fra skovvej og 1 km. til offentlig vej. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)