Ørnstrup Skovpart
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040110-6

Fredningsnr.
35244

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 15 m. Mellem NV og NØ 2 randsten. En del flint i højens overflade. På højen enkelte store løvtræer. I skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.5 x 15 m. Mellem NV og NØ 2 Randsten. En Del Flint i Højens Overflade. Paa Højen enkelte store Løvtræer. I Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler ca. 0,5 x 15 x 15 m., jævnt rundet og hvælvet. Der ses 2 store sten i kanten af højen mod NV og NØ - muligvis randsten. Højen er tilgroet; intet flint synligt mere. Den ligger på en højning i løvskov. Ca. 100 m. fra skovvej og 1 km. fra offentlig vej. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)