Vindelbro Skovpart

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040110-17

Fredningsnr.
35241

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Højning 0,5 x 6 m. Ved dens SØ-fod står oprejst en større stenblok. Tæt bevokset med små træer. I skov.
Undersøgelsehistorie

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højning. 0.5 x 6 m. Ved dens SØ.Fod staar oprejst en større Stenblok. Tæt bevokset med smaa Træer. I Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højning. Aflang højning i NV-SØ-lig retning, mål ca. 0,5 x 8 x 7 m., med 1 større sten i SØ-enden med et afsprængt, mindre stykke nedenfor. Omtrent 2 m. NV for stenen en større, uregelmæssig lavning; antagelig fra en ældre gravning. Højen har muligvis fortsat ca. 10-20 m. længere mod NV eller højen har været placeret på en aflang, lav bakkekam. Ligger i løvskov ret højt i terræn ca. 30 m. N for vandhul og 50 m. S for skovsti. Ca. 300 m. fra offentlig vej. Der ligger flere spredte, større sten i skoven nær højningen - rest af megalitanlæg/langdysse? Den er større end det fremgår af kartotekskort. Intet spor af fredningssten. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum