Kyringe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040112-14

Fredningsnr.
34248

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,7 x 16 m. Mindst 5 randsten synlige. Kønt og tilsy- neladende urørt mindesmærke. Højen bevokset med et stort træ og adskillige buske. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.7 x 16 m. Mindst 5 Randsten synlige. Kønt og tilsyneladende urørt Mindesmærke. Højen bevokset med et stort Træ og adskillige Buske. I Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler ca. 1 x 19 x 19 m. Den var ret tilgroet med store løvtræer og buskads. Ingen synlige sten eller fredningssten. Der lå enkelte marksten og 1 cementrør på højen. Højen lå højt i terræn på bakketop, ca. 250 m fra markvej mod NV og 450 m fra offentlig vej. Jeg lagde besked på Kyringegård om at fjerne rør og sten (ingen hjemme). Intet dørskilt, vejnr. 107 (muligvis Kyringevej 107). ** Seværdighedsforklaring ** Høj med gamle træer på bakketop. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)