Stenmagle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040112-1

Fredningsnr.
33243

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/10 1891 Gdr. Jens Jensen i henhold til reservation i skøde fra Sorø Akademi. Afmærkn.: MS, 1891 Langdysse 2 x 13 x 42 m. NNØ-SSV. Randsten: Ø.20 (8 v.) S.5(v.), V.16 (1 v.), N.3. Kamret fjernet. Græsgroet med lidt buskvækst. I have.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.5. Vest for Gaarden, umiddelbart syd for Landeveien, ligger en Langdysse; Længde 110' med Retning Nordøst-Sydvest; Bredde 28' mellem Randstenene, 32' til Høiens yderkant. de staaende Randsten rage indtil 3' op over Jordhøien, de liggende Randsten ere indtil 6' lange; mod Nordøst findes 3 staaende Randsten; mod Nordvest 13 staaende, 2 hældende, 2 liggende; mod Sydvest 4 liggende; mod Sydøst 17 staaende, 3 liggende. Jordhøien er i Midten 3-4' høi, i Enderne 6-7' høi. I Midten er Høiens Flade ogsaa ujævn med kjendelige Spor af Gravning; Kisten synes dog ikke at være fundet. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To [sb.1-2] velbevarede Langdysser (se S.M. nr.5-6). Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 2 x 13 x 42 m. (NNØ.-SSV.). Randsten: Ø.20 (8 væltede); S.5 (væltede); V. 16 (1 væltet); N. 3; Kamret fjernet. Græsgroet med lidt Buskvækst. I Have.

1955 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 1012/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1012/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Langdysse i NNØ-SSV'lig retning, mål ca 2,5x42x13 m (højere end 2 m). Randsten, mod Ø 20, S 3 (ikke 5) synlige, V 16, N 3. Omtrent 1/3 fra N-enden til midten er en uregelmæssig større lavning, sikkert fra bortgravet kammer, højens sydende er jævnt hvælvet. Mod NØ er en mødding til højfod og en hestefold hen til højen - ikke påtalt - iøvrigt samme forhold og ejer som 3324.2. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet ligger i en privat have og er tæt bevokset med løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)