Stenmagle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040112-2

Fredningsnr.
33242

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/10 1891 Gdr. Jens Jensen i henhold til reservation i skøde fra Sorø Akademi. Afmærkn.: MS, 1891 Langdysse, 0,75 x 9 x 23 m. Randsten: Ø.12, S.4 (v.), V.7, N.2 (1 v.). 2 større sten i højens overflade. Græsgroet i have.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.6. Omtrent 15' syd for foregaaende findes en Langdysse; Længde 60', bredde 18' mellem Randstenene, 22' til Jordhøiens Ydersider; Længderetning: Nordøst-Sydvest. Mod Nordøst sees 2 staaende, 1 omstyrtet Randsten; mod Nordvest 10 staaende; mod Sydvest 4 omstyrtede; mod Sydøst 15 Randsten; de ere for største Delen meget smaa; kun stenene i Smalsiderne naa en Høide af 4'. Jordhøien er mod Sydvest 2-3' høi, mod Nordøst hæver den sig næsten ikke over Jordfladen. En Gravkiste er ikke paaviselig. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To [sb.1-2] velbevarede Langdysser (se S.M. nr.5-6). Bevoksning: 1983: Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 0.75 x 9 x 23 m. Randsten: Ø. 12; S. 4 (væltede); V. 7; N. 2 (1 væltet). 2 større Sten i Højens Overflade. Græsgroet. I Have.

1955 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 1012/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1012/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Langdysse i N-S'lig retning, tæt bevoksning og havehegn vanskeliggør beskrivelse, ser ud til at være som tidligere beskrevet, mål 0,8x23x9 m. Randsten antagelig som tidligere, jeg kunne dog ikke lokalisere de 2 større sten i overfladen (tilgroede?). Der var 2 haveskure hen til højfod mod V, et ældre jernstakit over højen og et andet hegn mod N. Ikke påtalt, da det er gamle tilføjelser, og højen i stedet burde plejes/restaureres af fagfolk - ligger bag tæt løvhegn ud mod offentlig vej. Kan ved pleje blive **. Ligger på skråning ned mod bæk. Ingen påtale. Ejer: . Bevoksning: 1983: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)