Stenmagle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040112-3

Fredningsnr.
33244

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/10 1891 Gdr. Jens Jensen i henhold til reservation i skøde fra Sorø Akademi Afmærkn.: MS, 1891 Høj, 1 x 11 m. I toppen ses 4 større sten. Mod Ø. er 5 rand- sten synlige. Mod S. 3 randsten synlige. Foden en del afplø- jet særlig mod S. og Ø.
Undersøgelsehistorie  (5)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Gaarden [Frøbjærg Gd.] en lidt oval Høj 40' i N-S 33' i V-Ø; oveni hvilken to store Stene rage frem, uden tvivl Sidestenene til et uudgravet Gravkammer. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 11 m. I Toppen ses 4 større Sten. Mod Øst er 5 Randsten synlige. Mod Syd 3 Randsten synlige. Foden en Del afpløjet særlig mod Syd og Øst.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj (dysse). Højen måler ca 1x11x11 m og der ses kun 2 sten på toppen, jeg kunne ikke se randsten, men intet tegn på hærværk. der var pløjet for tæt på højfod mod V og N, lagde besked på Frøbjerggård om at holde større pløjeafstand fremover (ingen hjemme/intet navneskilt), mindst 0,5 m. Højen ligger ret højt i et åbent landskab, nær gården, ca 100 m til offentlig vej. På 4 cm kortet er den afsat som høj med o , skulle være x. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)