Stenmagle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040112-4

Fredningsnr.
33241

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 1 x 11 x 15 m. N-S. Enkelte randsten. En del for- styrret. Rester af to kamre begge or. Ø-V. Af det nordlige kammer bevaret den sydlige side, der består af 2 sten, samt vestre og østre kortvæg, hver dannet af een sten. Nordsiden borte. Ingen overligger. Af det sydlige kammer er den nordre langvæg, der består af een sten, synlig, såvel som den ves- tre kortvæg dannet af een sten. En stor sten tæt S. for kam- ret antagelig fravæltet overligger.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.4b. Nordøst for Gaarden, ei langt fra Loddens østlige Skjel, findes en Langdysse, afskaaren i begge Ender, nu 44' lang, 19' bred mellem Randstenene, 25' bred til Høiens Yderkant. I Høiens Langsider sees 13 Randsten. Jordhøien, 2-3' høi, med Længderetning Nord til Øst-Syd til vest, gaar indtil Overkanten af Sidestenene i Gravkisten. Denne dannes af 3 lige høie Sidesten og 1 lavere Endesten mod Sydøst. Overliggeren er afvæltet; Graven er udgravet i en Dybde af 4'. Bevoksning: 1983: Græs

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse (se S.M.). Sløjfningen fortsat i 1882 fra Nord indtil 21' fra Gravkammeret. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 1 x 11 x 15 m. (N.-S.). Enkelte Randsten. En Del forstyrret. Rester af 2 Kamre begge orienteret Ø.-V. Af det nordligste Kammer bevaret den sydlige Side, der bestaar af 2 Sten, samt vestre og østre Kortside, hver dannet af een Sten. Nordsiden borte. Ingen Overligger. Af det sydlige Kammer er den nordre langvæg, der bestaar af een Sten, synlig, saavel som den vestre Kortvæg dannet af een Sten. En stor Sten tæt syd for Kamret antagelig fravæltet Overligger.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Langdysse, mål ca 1,3x14x10 m (pløjet tæt på fod mod V og S), retning N-S. Randsten N 2, Ø 9, S 0, V 4 (enkelte næsten tilgroede). N-kammer, omtrent 1 m fra dyssens nordende mærkes med landmålerstok sten i Ø-V'lig retning, formodentlig fra N-kammer, nærmere beskrivelse umulig. S-kammer, der anes gennem tæt græsbevoksning 1 lang sten mod N, 1 V, 1 SV og 1 Ø, aflangt Ø-V 1,7x0,5 m. Ca 1 m fra kamret mod S ligger i aflang større sten. Der ligger en større dynge staldgødning Ø for højen ( til højfod), svage spor af en tidligere mod V, ikke bedt ejer fjerne det, skal sikkert spredes efter høst. Dyssen ligger ret fladt, i et åbent landskab - kan ved pleje blive **. Den ligger ca 300 m fra offentlig vej. Ejer: . ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse i et åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)