Nyrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040112-7

Fredningsnr.
33246

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer Ø-V dannet af 2 sidesten mod S, 1 mod V, 2 mod N og 1 mod Ø. Stenen mod Ø er lav og er tærskelsten. Over- liggeren er en vældig stenblok, som nu er skredet ned mod Ø. Denne dysse bør restaureres. Af højen er nu kun en sten- fyldt højknot ca. 7 m i diam. tilbage. I ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.9. Øst for Nyrup By, nord for Merløse-Nyrup Veien findes et uregelmæssig bygget, større Gravkammer, dannet af 6 Sidesten, af hvilke de 2, som danne det østlige Hjørne, ere 2' lavere end de øvrige Sten. Dækstenen er gleden til Siden, dens høieste Punkter 5' over Høien. Kammerets indre Dybde er 2 1/2'; det er næppe udgravet; udvendig dækkes Sidestenene i samme Høide af Høiens Jordfyld. Den omgivende Høi har et Tværmaal af c. 40' med en Høide af 3-4'. Bevoksning: 1983: Græs

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer Ø.-V., dannet af 2 Sidesten mod Syd, 1 mod Vest, 2 mod Nord og 1 mod Øst. Stenen mod Øst er lav og at betragte som Tærskelsten. Den østligste af de 2 nordlige Sidesten rager ikke højere op end Tærskelstenen. Overliggeren er en vældig Stenblok, som nu er skredet ned mod Øst. Denne Dysse bør restaureres, dan denn kan blive et prægtigt Mindesmærke. Af Højen er nu kun en stenfyldt Knot, ca. 7 m. i Diam. tilbage. I Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest. Højen måler ca 0,8x6x6 m (ikke 7 m), 4-kantet afpløjet. På midten er et kammer Ø-V med 2 bæresten mod N og 2 S, 1 V og 1 tærskelsten mod Ø. Overliggeren er skredet ned mod Ø, kamret er ret fyldt med flint og marksten. Dækstenen rager ca 1,7 m op. Der er en dyregang (ræv) til kamret og en cementmærkesten markeret med rødmalede træstokke (målepunkt af en slags). Dyssen ligger ret højt i terræn men er delvist "dækket" af beplantning. Ved ældre mergel-/grusgrav mod SV. Ca 400 m til offentlig vej. Lagde besked på Nyrupgård (ingen hjemme), ejer/beboer Havemann - om at pløje længere fra højen fremover og fjerne marksten fra højen. ** Seværdighedsforklaring ** Dysse, ret højt i terræn. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)