Odstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040112-10

Fredningsnr.
33245

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Dyssekammer stærkt forstyrret. I og ved det er stablet mark- sten, så det er vanskeligt at sige, hvormange af dyssens sten, der er bevaret. Såvidt kan skønnes er østre langvægs sidesten, søndre endesten og den sydligste af vestre lang- sides antagelig opr. 2 sidesten, såvel som overliggeren - til stede. Restaurering bør foretages og spørgsmålet om fredningsværdig eller ej udskydes.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.2. Nordvest for Gaarden findes ubetydelige Levninger af en lille, aflang, stensat Kiste, omgiven af en lav Jordhøi. Bevaret er 1 Sidesten, 5' lang med Længderetning: Nord-Syd og Brudstykker af en Endesten og af Overliggeren. Gravens Indre er tømt, og Jordhøien er næsten fuldstændig sløifet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Gravkammer (S.M.) Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, stærkt forstyrret. I og ved det er stablet Marksten, saa det er vanskelligt at sige, hvormange af Dyssens Sten, der er bevaret. Saavidt kan skønnes er østre Langsvægs Sidesten, søndre Endesten og den sydligste af vestre Langsides antagellig oprindelig 2 Sidesten, saavel som Overliggeren, til Stede. Restaurering bør forsøges.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer. Højrest, mål nu 4,5x4,5x0,8 høj. Kamret stærkt forstyrret af væltede ? og sekundære sten. Måske 1 lang sten mod Ø, 2 V, 1 mindre N og 1 S samt en nedvæltet overligger (0,7 m over terræn) mod NV, færre sten udenom. Der er pløjet for tæt på højrest. Telegrafpæl ca 15 m mod N med linjeføring og gasrørsnedlæggelse ca 50 m mod SV. Dyssen ligger neden for svag bakkeskråning, ca 250 m til offentlig vej. Aftalte med ejer om at pløje 0,5 m fra højen fremover og ikke lægge flere sten op ad dyssen. Ejer: . Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum