Odstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040112-11

Fredningsnr.
34246

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/10 1891. Chr.F.E Schiøler i henhold til reser- vation i skøde fra Sorø Akademi. Afmærkn.: MS 1891. Langdysse 1,5 x 21 x 29 m Ø-V. Randsten N 6 (5 v.), Ø 5 (v.), S 5 (v.), V 1 (v.). Af kammer, der har retning N-S er til- bage: 2 bæresten mod Ø, 1 mod V, 1 tærskelsten mod N. Meget tæt kratbevokset, hvorfor randstenene ikke kunne kontrolle- res, men da de ligger i krattet er de antagelig alle til stede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.1. Tæt ved Loddens sydlige Del ligger en stærkt beskadiget Langdysse. Jordhøien, som er omtrent 3' høi, er nu ialt 42' lang, 38' bred, længst i Øst-Vest; oprindelig har Dyssens været længere, idet den er afsløifet i den østre Ende. Da Høien er meget tæt bevoxet, er kun en halv Snes Randsten synlige. I den udgravede, aflang firkantede Gravkiste findes nu kun 3 Sidesten og 1 Gangsten, alle omtrent lige høie; Dybden i Kisten er 3'. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse (se S.M.); 5 Favne sløjfet bort fra begge Ender. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 1.5 x 21 x 29 m. (Ø.-V.) Randsten efter gl. Opgivelse: N. 6 (5 væltet); Ø. 5 (væltet); S. 5 (væltet); V. 1 (væltet). Af Kamret, der har Retning N.-S. er tilbage: 2 Bæresten mod Øst, 1 mod V est, 1 Tærskelsten mod Nord. Meget tæt kratbevokset, hvorfor Randstenene ikke kunde kontrolleres, men da de liggeri Krattet er de antagelig alle til Stede.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 2 x 36 x 22 m. Langdysse i Ø-V'lig retning, mål ca. 1,5 x 16 x 9 med højfod indtil 2 m udenom. Ca. 1/3 fra vestenden er et kammer, aflangt i N-S'lig retning ?, med 2 sten Ø, 1 N (mindre) og 1 V (kan være forstyrret, så 2 sten - 1 Ø og 1 V - stammer fra 1 sprængt overligger), indre mål ca. 2 x 0,5 m, stenene rager ca. 0,5 m op over terræn. Højen er tæt bevokset med krat, og der ligger store dynger af marksten op ad højsiden, særligt mod Ø-NØ + NV, mod NØ er der plantet graner (under 0,5 m) ca. 1-2 m fra højfod. Der ser ud til at være følgende randsten (de synlige store) : mod N 6, V 1, S 7, Ø 2. Der ligger lidt affald og spredte sten på højen, der ligger i udkanten af lille plantage/lund, hvor der også ligger dynger af marksten, graner her ca. 20 år gamle (?). Dyssen ligger højt i terræn, nær bakkehæld mod SV og SØ - men er nu ret indeklemt af beplantning - nær andre fortidsminder. Den ligger ca. 300 m fra offentlig vej. Aftalte med ejer at flytte de små graner og stendynger (af nyere dato) - efter høst. Tog ikke stilling til de store graner (plantet 5 m fra højfod mod S). Ejeroplysninger på berejserblanket. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)