Odstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040112-12

Fredningsnr.
34247

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/10 1891, gdr. Peder Kristensen i henhold til re- servation af skøde fra Sorø Akademi. Afmærkn.: MS 1891. Langdysse 1,7 x 10 x 35 m Ø-V. Randsten: Ø 2, V 1. 2 kamre: Mod V et firsidet kammer af 5 bæresten, 2 i hver langside og 1 karmsten. Ingen dæksten. I midten firsidet kammer af 4 bæresten, mod Ø muligvis en væltet karmsten, 1 afvæltet dæksten. Be- vokset med 2 store og nogle mindre træer. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.4a. Tæt ved Loddens sydlige Skjel ligger en Langdysse 86' lang, 37' bred, med Længderetning nærmest Øst-Vest. I det tætte Tjørnekrat, hvoraf Dyssen er dækket, ere kun 6 staaende, 9 liggende Randsten synlige. Høien, som er omtrent 3' høi, bestaaer næsten udelukkende af Sten. Begge de stensatte Gravkister ere udgravede. Den vestlige Kiste dannes af 2 Sidesten i hver Langside, 1 i hver Ende; Endestenen mod Øst er 2-3' lavere end de andre Sidesten. Dækstenen mangler; Kistens indre Dybde er 4'. I den østlige Kiste findes 4 Sidesten; Dækstenen er afvæltet og afsprængt; nu findes ingen Endesten mod Øst; Kistens indre Dybde er 3-4'. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse s.ø. for Gaarden [Viegaard] (se S.M.). Dækstene ere revne aflave 40-50 Aar siden [1832-1842] for at bruges til Ondløse Bro. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 1.7 x 10 x 35 m. (Ø.-V.). Randsten: Ø. 2; V. 1. 2 Kamre: Mod Vest et firsidet af 5 Bæresten, 2 i hver Langside og 1 Karmsten. Ingen Dæksten. I Midten forsidet Kammer af 4 Bæresten, mod Øst muligvis en væltet Karmsten, 1 afvæltet Dæksten. Bevokset med 2 store og nogle mindre Træer. I Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 2,3 x 33 x 11 m. Langdysse, mål ca. 1 x 33 x 11 m i Ø-V'lig retning. Der er 2, måske 3 kamre i samme retning. Det vestlige kammer er aflangt med 2 bæresten mod N, 1 V og 2 S, 1 tærskelsten Ø, måske sekundært placeret, og 1 gang- sten mod S ?, med afvæltet dæksten mod S, heraf sprængt 2 aflange stykker længere mod S. Højde ca. 1,3 m, kammer mål ca. 1,3 x 0,5 m. Mod Ø er en mindre sten i Ø-V retning og under jord mærkes 1 anden S herfor, fra mindre, forstyrret kammer ? Der ligger mange marksten (alle af ældre dato), svært at skelne randsten, muligvis er der flere tilstede - ret tæt tilgroning. Der ligger også en del kvas og der er pløjet ret tæt på højfod mod V. Dyssen ligger nedenfor en mindre bakke, i et småbakket landskab, ca. 200 m fra markvej og 1 km fra offentlig vej. Gjorde ejer opmærksom på det ulovlige i placering af affald og holde bedre pløjeafstand - bad ikke om at fjerne sten, da der nødigt skulle fjernes for mange. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevaret langdysse, der ligger nedenfor en bakke- skråning i landskab med vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)