Nyrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040112-13

Fredningsnr.
34249

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 1,7 x 15 x 25 m (N-S). I højen lidt nord for mid- ten et kammer. Langsiderne hver dannet af 2 sten, kortsider- ne hver af 1 sten. Ingen overligger. Randsten: N 4, V 13, S 3, Ø 10. Bevokset med græs og 6 store træer.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.7. Sydøst for Gaarden ligger en Langdysse med Længderetning omtrent i Nord-Syd; Længden 54', Bredden 29' mellem Randstenene 35' til Høiens Ydersider. 20 staaende, 15 omstyrtede Randsten. Den uregelmæssige og noget beskadigede Jordhøi er i Midten, omkring Kisten, c.4' høi,x i begge Ender et PAr Fod høiere. Aflang Gravkiste, dannet af 6 omtrent lige høie Sidesten; Dækstenen afvæltet og afsprængt, Kisten rimeligvis udgravet; indre Dybde 1 1/2'. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse (se S.M.). Bevoksning: 1983: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 1.7 x 15 x 25 m. (N.-S.). I Højen lidt Nord for Midten et Kammer (N.-S.). Langsiderne hver dannet af 2 Sten, Kortsiderne hver af 1 Sten. Ingen Overligger. Randsten N. 4; V. 13; S. 3; Ø. 10. Bevokset med Græs og 6 store Træer.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse (N-S), 1,7 x 32 x 17 m. Langdyssehøjen lidt større end tidligere beskrevet, diffus højfod og bevoksning gør dog målbeskrivelse lidt vanskelig. Der er en lavning i midten af højen med et aflangt kammer i N-S'lig retning, mål ca. 1,8 x 0,4 m, med 2 bæresten mod V, 2 Ø, 1 N, 1 S (delvis tilgroet). Måske del af dæksten mod SV ? Ret små sten i dyssen, opgav at tælle randsten p.g.a. bevoksning og sekundære marksten, ingen synlig frednings- sten. Højen er bevokset med 6 større løvtræer og buskads, nylig beskåret, med kvas, der lå på højen, samt sten og affald (rør). Dyssen lå ca. 200 m fra offentlig vej, på skråning nær andre fortidsminder. Bad om at få fjernet løse sten og kvas inden vinter. Talte ikke med ejer (ikke hjemme), men med voksen søn / karl. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Dysse, højt i landskab, nær andre oldtidsminder. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)