Kaagehøy
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-3

Fredningsnr.
503322

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Tronhøj", ca. 3,5 x 24 m. Eftergroet sænkning i top. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1819 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tronhøj", 30 a 40 Alen i Diameter, med endnu staaende synlige Randstene; noget gravet i Toppen,og lidt borttaget fra Siderne. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Tronhøj", ca 3,5 x 24 m. Eftergroet Sænkning i Top. Kratbevokset i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj på overdrev, 3-3,5 x 22 m. Højest set fra V. Sænkning i top, 4 m i dia. 0,6 m dyb. Ved V-fod 4 synlige randsten, 0,5-1 m store og kreaturslidskade på Ø-del 7 x 4 m. Ved S og SV-fod lidt gl. kreaturslid. På S del kreaturgang lige indenfor højfoden. Lidt gl. ved i sænkning og på S-siden, ved S og NV fod en dynge marksten. Ca. 10 m S for højfoden henligger et par gl. eternitplader. Bevokset med gl. eg, kirsebær, tjørn og røn. Flere unge tjørnebuske ellers græsklædt. Ejeren lovede at fjerne marksten ved højens S og NV fod. Gl. sten.... ca. 20 m for højfod, igen tilfyldt. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)