Nordskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040112-189

Fredningsnr.
342466

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysserest, 8 m lang, 7 m bred, uden jordhøning, orienteret Ø-V. 16 randsten i alt. Heraf 5 i N, 5 i S, ingen i Ø og 6 i V. Randstenene er bestemt ikke alle originale og på oprindelig plads. En del ser til og med ud til at være rejst for nyligt. I midten rester af et bortgravet kammer, hvoraf 1 sten står tilbage i NØ. Mange hovedstore sten på området.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.3. I Midten af en Kreds, dannet af Sten, 3-4' høie, fandtes indtil for en halv Snes Aar siden en stensat Kiste. Nu ere mange af Kredsens Sten borttagne, Jordhøiningen er sløifet; af Kisten er kun 1 Sten bevaret.

1948 Museal berejsning
Journal nr.: 30/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse, intet Kammer bevaret, enkelte Randsten bevaret.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Museal besigtigelse
Roskilde Museum
Fortidsmindet ligger på et fladt plateau med faldende terræn mod nord, øst og syd. En skovvej løber i retningen VSV-ØNØ ca. 33 meter syd for lokaliteten, og et moseområde ligger ca. 200 meter sydvest for fortidsmindet. Et rektangulært område i den nordlige del af Nordskov er indhegnet med et stendige. Fortidsmindet ligger ud for digets sydøstlige hjørne, i en afstand af kun ca. 20 meter. I skovbunden ligger mange sten af forskellig størrelse. Fortidsmindet består af i alt 15 sten opstillet i en kvadratisk form målende 8 meter på den øst-, syd- og vestlige side og 8,5 meter langs den nordlige side. Der er dog ingen sten på den østlige side. 4 sten står i nord, mod vest står 6 sten og mod syd står 5 sten. Stenene varierer i størrelse fra 45 cm i diameter til 100 cm i højden og 110 cm i bredden. Nogle af stenene synes at stå på jordoverfladen andre sidder mere robust i jorden. En cirka 2x4 meter stor lavning (orienteret øst-vest) ses i midten af konstruktionen. Lavningen er dybest mod vest og måler her 50 cm i dybden. Det ser ud til at en del af jorden fra lavningen er deponeret nord og sydvest herfor. Mod øst er der kun tale om en dybde på ca. 20 cm. Man kan forestille sig at sten opgravet i lavningen er rullet ud og sat i stenkredsen. I lavningen ses en stor sten i det nordøstlige hjørne og fire sten ses i den sydlige side. Fortidsmindet ligger i en blandet ahorn-bøgeskov. Underskoven er tæt af selvsåede træer. Kun få småtræer vokser langs ydersiden af stenkredsen. På selve fortidsmindet vokser bregner, græs og mos.

Litteraturhenvisninger  (0)