Mølsøvdys
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040113-1

Fredningsnr.
3624182

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/11 1885 Gdr. Henrik Petersen Afmærkn.: MS, 1887 Runddysse, "Mølsødysse". Høj, 0,5 x 12 m. Randsten 21. Fir- kantet kammer Ø-V bygget af 3 bæresten (heraf 2 mod N.) og 1 tærskelsten samt 1 dæksten med skålformede fordybninger. Særdeles smukt mindesmærke. Græsklædt. I ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.1. Tæt østlig for Vester-Skoven og nordlig for Gaardens Marker ligger paa jævn Flade et aflangt, stensat Gravkammer, med Længderetning Vest-Øst, omgivet af en firsidet Stenkreds, omtrent 30 Fod i Tværmaal. I Stenkredsen findes 6 staaende, 3 halvt omstyrtede og 10 liggende Sten. Jordhøien indenfor Kreden er høist 2' høi. Gravkisten, dannet af 4 Sidesten, af hvilke 2 i den nordre Side, er aaben mod Øst; en jorddækket Sten udenfor Kisten er muligvis den oprindelige Endesten mod Øst. Overliggeren er sunken noget ud fra sin oprindelige Plads; dens overside er dækket af de sædvanlige, skaalformede Huller. Overligger og Endesten mod Vest ere øiensynlig flækkede ud af 1 Sten. Kisten er udgravet; indvendig Høide nu 3'. Bevoksning: 1981: Græs

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse c. 30' i Diam. "Mølsøvdys" (se S.M.). Antallet af de skaalformede Fordybninger i Dækstenen er c. 15. Bevoksning: 1981: Græs

1939 Museal restaurering
Journal nr.: 793/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse "Mølsødyssen". Høj, 0.5 x 12 m. Randsten: 21. Firkantet Kammer Ø.-V. bygget af 4 Bæresten (heraf 2 mod N.) og 1 Tærskelsten samt 1 Dæksten med skaalformede Fordybninger. Særdeles smukt Mindesmærke. Græsklædt. I Ager.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Molsdysse" Mål: 1,2 x 12 x 10 m Runddysse med 21 randsten, hvoraf nogle er revnede. Høj. I højen et kammer, orienteret Ø-V, med 2 bæresten i N, 1 i V og 1 stor i S. Tærskelsten i Ø. Stor overligger med en del skålformede fordybninger. Højen overgroet med nælder o.l. Ved siden af højen et æbletræ. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret dysse af svære sten. Ikke tilgængelig, eller synlig fra vest. Bevoksning: 1981: Græs

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)