Afd.66 C
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040113-13

Fredningsnr.
3624174

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Broby, matr.nr. 49a (Broby Vesterskov afd. 66C) Aflang høj, 2 x 15 x 25 m (NV-SØ). Bevokset med græs og en- kelte træer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang Høj, 2 x 15 x 25 m. (NV-SØ). Bevokset Græs og enkelte store Træer.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Aflang høj, ca. øst-vest, med ret flad top. Bevokset med unge bøge. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)