Broby Vesterskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040113-14

Fredningsnr.
3624175

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Broby, matr.nr. 49a (Broby Vesterskov afd. 66C) Lav høj, 10 m i diam. omgivet af en kreds af 20 mindre sten. I højningen en stor stenkiste or. Ø-V. Dens nordre langside be- varet. Begge kortsider mangler. Ingen dæksten. NMI.: Lav.............Ø-V. Dens nordre langside er bevaret og består af 1 stor stenblok, den søndre langside har nu kun 1 sten (op- rindelig vist 2). Begge kortsider mangler. Mod øst går en gang ud med en drejning mod nord, dens nordre side består af 2 sten, og dens søndre side af 2 muligvis dog flere sten. Ingen dæksten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1939 Museal restaurering
Journal nr.: 33/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Høj 10 m. i Diam. omgivet af en Kreds af 20 mindre Sten. I Højningen en stor Stenkiste orienteret Ø-V. Dens nordre Langside er bevaret og bestaar af 1 stor Stenblok, den søndre Langside har nu kun 1 Sten (oprindelig vist 2). Begge Kortsider mangler. Mod Øst gaar en Gang ud med en drejning mod Nord, dens nordre Side bestaar af 2 Sten og den søndre Side af 2 muligvis dog flere Sten. Ingen Dæksten.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj. Mål: 0,3 x 10 m. Omgivet af mindst 4 randsten. Heri et stenkammer, orienteret Ø-V. Svær bæresten i N, 2 m lang. En mindre i S, hvor endnu en sten må mangle. Vestgavl åben. Ingen dæksten. Kammeret 0,8 m bredt indvendigt. Foran østenden en gang, dannet af 2 lave sten i nord, 3 i syd, 1,6 m lang, 0,7 m bred. I gangens ydre ende står en lille spinkel flise på tværs. Delvis overgroet med brombær, hvor flere randsten kan være skjult. Bevoksning: 1981: Mos, Græs og Løvkrat

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)