Afd.7 B
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040113-21

Fredningsnr.
3624183

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr. nr.: Broby, matr.nr. 47 b. Alsted skov afd. 7B Rest af dysse: 15 randsten stående i cirkel med diam. 9 m. Indenfor kredsen ligger 2 større sten. Græsgroet i skov. Vistnok restaureret.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.2. Tæt ved foregaaende[Sb.42], nærmere ved Skov-Skjellet findes Levninger af en ødelagt Dysse. I den runde eller firkantede Stenkreds ere endnu 19 omstyrtede Sten bevarede, 3-4' høie. Rester af den sløifede Jordhøi; i Midten af Kredsen 1 Sidesten af den aflange Kiste. Bevoksning: 1981: Græs

1939 Museal restaurering
Journal nr.: 33/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Dysse. 15 Randsten staaende i Cirkel med Diameter 9 m. Indenfor Kredsen ligger 2 større Sten. Græsgroet. I Skov. Vistnok restaureret.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af dysse (?). 14 sten stående i en uregelmæssig kreds, 1n 15. sten ligger ca. 1 m indenfor rækken. Midt i kredsen ligger 2 store sten. Ingen høj. Ved mit besøg var stenene dækket med afskårne grene og næsten skjult. De fleste grene blev flyttet. Ifølge fredningskartoteket vistnok restaureret. Bevoksning: 1981: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)