Afd.7 B
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040113-22

Fredningsnr.
3624184

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr. nr.: Broby, matr. nr. 47a. Alsted skov afd. 7B Langdysse 6 x 13 m. (NV-SØ). Ingen høj. Intet kammer. 13 rand- sten. Indenfor stenrammen ses en større stenblok. Græsgroet. I skov. Restaureret 1936.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.3. Øst for Skovfoged-Huset ligger paa en Skraaning en stærkt beskadiget Langdysse, 55' lang, 20' bred, men Længderetning i Østsydøst-Vestnordvest. Af Randstenene ere mange borttagne eller omstyrtede; nogle 4' høie Sten staa endnu opreist. Mod Øst findes 2 staaende Sten; mod Nord 4 staaende, 5 liggende; mod Vest 2 liggende, mod Syd 3 staaende, 8 liggende. den lave Jordhøining er tildels sløifet. Gravkisterne ere borttagne. Bevoksning: 1981: Græs

1939 Museal restaurering
Journal nr.: 33/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 6 x 13 m. (NV-SØ). Ingen Høj. Intet Kammer. 13 Randsten. Indenfor Stenrammen ses en større Stenblok. Græsgroet. I Skov. Restaureret 1936.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse (?) Mål: 0,8 x 10 x 7 m. Firkantet ramme af store sten, orienteret NV-SØ. Ingen høj. Randsten: SV 7, NV 3, NØ 3. Sydøstsiden åben. Indenfor stenrammen, nær nordvestenden, ligger en stor sten. Støder mod sydøst direkte op til landevej. En del afskårne grene lå på anlægget. Iffølge fredningskartoteket restaureret 1936. Gammel nedgravning vest for anlægget. Bevoksning: 1981: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)