Alsted Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040113-51

Fredningsnr.
3624185

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Broby, matr.nr. 49a. (Alsted skov afd. 10B) Langdysse, 4,5 x 16 m. Ø-V uden kammer og uden nævneværdig høj. Randsten: Ø. 2, N. 10, V. 3, S. 10. Mindesmærket res- taureret. Øst for langdyssens østgrænse ligger en højning med en længde af 9 m i Ø-V og en bredde, der svarer til langdyssen. NMI.: Langdysse......S. 10. Indenfor stenrammen ligger fragment af en større stenblok. Mindesmærket restaureret.
Undersøgelsehistorie  (5)
1939 Museal restaurering
Journal nr.: 33/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 4.5 x 16 m. (Ø-V) uden Kammer og uden nævneværdig Højning. Randsten: Ø.2, N. 10, V. 3, S. 10. Indenfor Stenrammen ligger Fragment af en større Stenblok. Mindesmærket restaureret. Øst for Langdyssens Østgrænse, som den nu fremtræder, og i Fortsættelse af den, ligger en Højning med en Længde af 9 m. i Ø - V. og en Bredde, der svarer til Langdyssen.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Megalitanlæg. Mål: 0,7 x 28 x 10 m Restaureret ifølge fredningskartoteket. Orienteret Ø-V. Anlæggets vestlige del består af store sten : N 10, Ø 2, S 10, V 3. Stenene delvis kløvede. Rammens dimensioner er 16 x 6,5 m. Indenfor rammen ligger mod øst en stor, kløvet sten. Øst for rammen ligger en aflang højning, ca. 12 x 10 x 0,7 m høj. Ingen høj indenfor rammen, men dens vestlige del står på en kunstig terasse. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)