Broby Vesterskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040113-43

Fredningsnr.
3624181

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr. nr.: Broby, matr.nr. 49a (Broby Vesterskov afd. 74A) Høj, 0,5 x 9 m hvori kraftig stenkiste orienteret Ø-V dannet af 3 bæresten (af den venstre dog kun nedre del tilbage) og 1 tærskelsten mod Ø. Mod Ø. endvidere 2 modstående gangsten. Det kunne se ud til, at nogen restaurering har fundet sted.
Undersøgelsehistorie  (7)
1939 Museal restaurering
Journal nr.: 33/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.5 x 9 m., hvori kraftig Stenkiste orienteret Ø.-V. dannet af 3 Bæresten (af den vestre dog kun nedre Del tilbage) og 1 Tærskelsten mod Ø. Mod Ø. endvidere 2 hinanden modsatstaaende Gangsten. Ingen Dæksten. Det kunde se ud til at nogen Restaurering har fundet Sted.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj. Mål: 0,5 x 12 x 9 m. Heri et kraftigt dyssekammer, orienteret Ø-V. 2 svære sidesten, mod vest underdelen af en bæresten, mod øst en lav karmsten, og her udenfor en gang af 2 sten. Ingen dæksten. Ræveavl under nordlige sidesten i kammeret. I højens overflade ses noget knust flint. Ligger i ung bøgeskov. Bevoksning: 1981: Mos og Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)