Afd.69 C
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040113-44

Fredningsnr.
3624178

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Broby, matr.nr. 49a (Broby Vesterskov afd. 69C) Langdysse 6 x 8 m Ø-V. Ingen høj. Randsten: N. 8, V. 4, S. 6, Ø. 5. I stenrammens midte står et kammer (Ø-V) dannet af 3 bæresten, åbent og uden sten mod Ø. Gør indtryk af at være restaureret. NMI.: Langdysse.........mod Ø. Dæksten, hvorpå 4 tydelige skålfor- mede fordybninger, muligvis andre mindre karakteristiske. Gør indtryk af at være restaureret. Tilføjelse: På dækstenens overside ses 4-6 skålformede fordybninger.
Undersøgelsehistorie  (10)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.6.Nord for foregaaende [sb.45] findes Levningerne af en lille Langdysse. Bredde 24 Fod, Længde 30 Fod, Længderetning Nordvest-Sydøst. Af Randstenene, som rage 2-3 Fod op over Jorden, findes nu kun 13; desuden 1 Sten udenfor Kredsen. I Jordhøiningen et Par Fod høi, sees 2 af Sidestenene i Gravkisten, som ikke er udgravet. Overliggeren findes afvæltet ved Siden; i dens øverste Flade sees 4 indgnedne, skaalformede Fordybninger, 1-2" i Tværmaal. Bevoksning: 1981: Græs

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal restaurering
Journal nr.: 33/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 6 x 8 m. (Ø-V). Ingen Høj. Randsten: N.8, V.4, S.6, Ø.5. I Stenrammens Midte staar et Kammer (Ø-V) dannet af 3 Bæresten, aabent og uden Sten mod Øst. Dæksten hvorpaa 4 tydelige skaalformede Fordybninger, muligvis andre mindre karakteristiske. Gør Indtryk af at være restaureret.

1981 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4159/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Mål: 1,4 x 9 x 6 m. Orienteret Ø-V. Kun ganske lav antydning af høj. Randsten: N 8, Ø 5, S 7, V 4. I midten et fritstående kammer af 3 bæresten og 1 dæksten, åbent mod øst. På dækstenens overside ses 4-6 skålformede fordybninger, foruden en del naturlige gruber. Ligger i bøgeskov, ud til skovvej. Kan som anført i fredningskartoteket virke restaureret. Kammerets højde 1,40 m; indvendigt mål: 1,35 x 0 70 m. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn og velbevaret/velrestaureret dysse. Bevoksning: 1981: Græs

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)