Afd.69 C
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040113-46

Fredningsnr.
3624179

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Broby, matr.nr. 49a (Broby Vesterskov afd. 69C) Høj, 1,5 x 13 m. I midten står et kammer or. N-S, dannet af 4 bæresten (2 mod Ø) og 1 tærskelsten. Mod S. 2 modstående gangsten. Overligger spaltet. Græsgroet i skov. Vist restau- reret.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.4. I en rund Høi, 45-50 Fod i Tværmaal og 5 Fod høi, sees de 2 Fod høie Toppe af Sidestenene og den sprængte Overligger i en aflang firkantet Kiste med længderetning i Nordøst-Sydvest. Sidestenen mod Sydøst er afsprængt foroven. Endestenen mod Sydvest er over 1 Fod lavere end de andre Sten. Udenfor denne sees Toppen af en Gangsten. Af Overliggeren findes nu to store, afsprængte Stykker nedfaldne i og ved Kisten. Høien er ikke udgravet. Bevoksning: 1981: Græs

1939 Museal restaurering
Journal nr.: 33/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.5 x 13 m. I Midten staar et Kammer orienteret N-S., dannet af 4 Bæresten ( 2 mod Øst) og 1 Tærskelsten. Mod Syd 2 hinanden modstaaende smaa Gangsten. Overligger (spaltet). Græsgroet i Skov. Vist restaureret.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 1,2 x 13 m. En enkelt randsten ses. I toppen et dyssekammer, orienteret N-S. En bæresten i vest, 2 i øst, gavlsten i nord. Lidt lavere tærskel i syd. Mod syd en kort gang af et par sten. Høj dæksten, hvis nordende ligger på højens nordvestside. Kammerets indvendige mål: 1,55 x 0,95 m. Ligger i ung bøgeskov. Bevoksning: 1981: Græs

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)