Broby Vesterskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040113-48

Fredningsnr.
3624172

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Broby, matr.nr. 49a. (Broby Vesterskov afd 69A) Høj, 2 x 17 m omsat med 20 randsten. I midten et kammer or. Ø-V og dannet af 3 bæresten og 1 tærskelsten mod Ø. Kisten restaureret. Smukt mindesmærke. NMI.: Høj.....................tærskelsten mod øst. Mod øst fører en gang dannet af 2 sten mod nord og 1 stor stenblok mod syd. Dæksten. Kisten ses ved forekomsten af cement at være restaureret. Smukt mindesmærke.
Undersøgelsehistorie  (7)
1939 Museal restaurering
Journal nr.: 33/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 17 m. omsat med 20 Randsten. I Midten et Kammer orienteret Ø-V. og dannet af 3 Bæresten og 1 Tærskelsten mod Øst. Mod Øst fører en Gang dannet af 2 Sten mod Nord og 1 stor Stenblok mod Syd. Dæksten. Kisten ses ved Forekomsten af Cement at være restaureret. Smukt Mindesmærke.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj (runddysse) omgivet af 21 randsten. Mål: 1,4 x 20 m. Heri et svært kammer, orienteret VNV-ØSØ, af 3 meget store bæresten og en stor dæksten; den sydvestlige bæresten repareret med cement. Kammeret jordfrit, i bunden nogle flade sten. Mod ØSØ en lavere tærskelsten, og her udenfor en gang med 1 sidesten i SV, 2 i NØ. Bevokset med græs og bregner. Adgang ad sti fra skovvej. ** Seværdighedsforklaring ** Flot dysse. Bevoksning: 1981: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)