Afd.69 B
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040113-49

Fredningsnr.
3624173

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Broby, matr.nr. 49a. (Broby Vesterskov afd. 69B) Langdysse 9 x 20 m. Ø-V. Højningen næsten borte. Randsten:Ø. 4, N. 11, V. 5, S. 13. Af kamret står nu 3 sten. Vestvæg og over- ligger mangler. Græsgroet med et enkelt stort træ. NMI.: Langdysse..........S. 13. Af kamret, der er lagt i dyssens længderetning, står nu 3 sten, antagelig udgørende den op- rindelige kistes nord-, øst- og sydvæg. Vestvæg og overligger mangler. Græsgroet med et enkelt stort træ.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.7. Langdysse, nordvest for foregaaende [sb. 44], bygget af meget store og smukke Sten og, skjøndt den nu er stærkt beskadiget, meget anselig. Længde 56', Bredde 20', Længderetning: Øst-Vest. Randstenene, som oprindelig have staaet tæt og smukt, ere nu for en stor Del omstyrtede; andre sprængte. Den lave Jordhøjning er delvis beskadiget ved Gravning. Gravkisten er fulstændig ødelagt; en omstyrtet Sidesten og Dele af Overliggeren findes endnu paa dens Plads. Bevoksning: 1981: Græs

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal restaurering
Journal nr.: 33/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 9 x 20 m. (Ø-V). Højningen næsten borte. Randsten: Ø.4, N.11, V.5, S.13. Af Kamret, der er lagt i Dyssens Længderetning, staar nu 3 Sten, antagelig udgørende den oprindelige Kistes Nord, Øst og Sydvæg. Vestvæg og Overligger mangler. Græsgroet med et enkelt stort Træ.

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, orienteret Ø-V. Mål: 1,4 x 22 x 8 m Randsten: N 11, Ø 4, S 14, V 5. Sydligste randsten i østenden væltet indad af rodkage fra væltet træ. 4 af de vestligste randsten væltet. Ingen høj. I midten et kammer af 3 sten, åbent mod vest. Ingen dæksten. Bevokset med græs og bregner. ** Seværdighedsforklaring ** Ret imponerende trods mangler, på grund af de temmelig store sten Bevoksning: 1981: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)