Broby Vesterskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040113-50

Fredningsnr.
3624170

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr. nr.: Broby, matr.nr. 49a. (Broby Vesterskov 64C) Cirkelrund stenkreds af 22 tætstillede sten. Kredsens diam. 7 m. I SV-kredsen ligger en stor stenblok, muligvis opr. overligger. Ligger i lysning i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1939 Museal restaurering
Journal nr.: 33/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Cirkelrund Stenkreds af 22 tætstillede Sten. Kredsens diameter 7 m. SV.i Kredsen ligger en stor Stenblok, muligvis oprindelig Overligger til et nu forsvundet Kammer. Ligger i Lysning i Skov.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkreds af 23 rette sten, op til 1 m høje. Mål: 1 x 9 m Stenene står ret tæt, et par steder er mindre sten kilet ind mellem dem, hvad der virker sekundært. Sydvestligt i arealet indenfor kredsen ligger en meget stor flad sten, 2,1 x 1,8 x 0,7 m, der tilsyneladende hviler på en del mindre sten. Flere steder ses knust flint. Mod sydøst er der en åbning i kredsen, hvor der kan mangle en sten. ** Seværdighedsforklaring ** Særpræget anlæg. Ret nær skovvej (og landevej). Bevoksning: 1981: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)