Allindemagle Skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040201-4

Fredningsnr.
342451

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/6 1924 Hofjægermester H. Bruun de Neergaard Afmærkn.: MS 1930, F. Stoltze Høj, 2 x 17 m. I toppen et hul 4 x 6 m. (N-S) stort og 0,6 m dybt. Bevokset med løvtræer. I løvskov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøj 3 Al h. c. 50' vid - ved Strandskrænten paa søndre Side af Sandbankerenden. Bevoksning: 1983: Mos, Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 17 m. I Toppen et Hul, 4 x 6 m. (N-S) stort og 0.6 m. dybt. Bevokset med Løvtræer. I Løvskov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler ca. 2 x 17 x 17 m med en noget uregelmæssig side. I midten er en større aflang fordybning, mål (foroven) ca. 4 x 6 m til 1 m's dybde. Heri er anlagt en mindre, ny bålplads med sten pillet ud ad side mod N (ordnede det) kisterest ? Bevokset med store løvtræer, græs og mos derunder + 1 orkidé ? Ligger på mindre bakke, helt ud til Gyrstinge sø, skovstier tæt forbi højen, ca. 800 m til offentlig vej. Der er i højtop et cementdæksel (skitse). Omtrent 60-80 m mod SØ er en mindre bygning, pumpehus ?, nedenfor skrænt. Nær højen er flere lavninger, fra grus- tagning / opgravning af stød, nu tilgroede. Slidt sti op ad højside fra Ø + V. Der er 2 større sten SØ for højen, og 1 i V-kant (randsten?). ** Seværdighedsforklaring ** Høj, helt ud til Gyrstinge sø. Bevoksning: 1983: Mos, Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)