Allindemagle
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040201-1

Fredningsnr.
34257

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/6 1924 Hofjægermester H. Bruun de Neergaard Afmærkn.: MS, 1930 F. Stoltze Langdysse, 1,4 x 10 x 30 m med rester af to kamre. SØ-kammer: 1 bæresten. NV-kammer: 5 bæresten. Randsten SØ. 1, NV 3, NØ 9, SV 7. Tæt bevokset med buske i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 61'6" l. i NV-SØ, 25' br. med to aflangt firsidede Gravkamre i modsat Retning af selve Dyssen. Af det sø. Kammer er kun en Sten af den ene Langside tilbage. Den andet er 5' l. 2' (bredest), bygget af 2 Stene paa hver Side, en for hver Ende, en lavere mod N.Ø. Dæksten mangler. Kammeret er halvt fyldt med Jord. Af Randstene findes for den s.ø Ende 4, de yderste omvæltede, for den n.v. 3; langs den nø. Side 9, de to omfaldne udenfor Kredsen, langs den s.v. 7. Jordhøjens Fod, der staar brat afskaaren, naaer et Stykke udenfor Randstenene. Den Høj paa Allinge Mark, hvor de Billers Stamfader Thørne Bilde død 781(!) siges begraven (!) (se Kirkehist. Saml. III 2. s. 37), er efter al sandsynlighed ovenbeskrevne Langdysse, der da har været Kaldet "Thørne"= d.e. Tjørne- el. Torne-Høj, af samme naturlige Aarsag som saa mange andre Høje. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 1.4 x 10 x 30 m., med Rester af to Kamre. SØ.Kammer: 1 Bæresten. NV.Kammer: 5 Bæresten. Randsten: SØ.1, NV.3, NØ.9, SV.7. (Paa Grund af den tætte Bevoksning kunde Randstenene ikke kontrolleres nøjagtigt). Tæt bevokset med Buske. I Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,9 x 30 x 10 m. Langdysse, mål ca. 1,4 x 30 x 10 m, retning NV-SØ. Randsten SØ 3 (+2 små), NV 1, NØ 9, SV 7 (antal passer). Der er 2 kamre, mod SØ 1 bæresten og 1 mindre - ? - ca. 1 m mod NØ, ca. 4 m fra SØ-enden, rager ca. 0,5 m op over terræn. Mod NV er et aflangt kammer i NØ-SV'lig retning, med 2 bæresten på langsider, 1 for begge ender, lavest mod NØ, mål ca. 1,7 x 0,7 m, rager ca. 0,5 m op over terræn, ingen dæksten. Der ligger enkelte marksten (af ældre dato), kvas ved kamrene og der er en rævegrav i højside. Højen ligger på en ret jævn flade lige ved skråning ned mod Gyrstinge sø mod SV. Omtrent 500 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Større langdysse, på kant af bakkehæld ned mod Gyrstinge sø og Ringsted å. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)