Skriverpulten
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040201-2

Fredningsnr.
342450

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Forstyrret høj, 1,8 x 15 m med resten af et kammer, nemlig søndre langside, der er dannet af 1 sten. 1 randsten mod S og 2 mod V. Højen ret velbevaret og kamrets konstruktion klar. Bevokset med et par løvtræer. I løvskov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Hestehavesletten: en forstyrret Stendysse "Skriverpulten", hvoraf en omfalden Sidesten og Dækstenen ligger tilbage; større Stene i Nærheden. Snarest en Runddysse. Flintrald ses. Bevoksning: 1983: Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Høj, 1.8 x 15 m. med Rester af et Kammer, nemlig søndre Langside, der er dannet af 1 Sten. 1 Randsten mod S. og 2 mod V. Højen ret velbevaret og Kamrets Konstruktion klar. Bevokset med et Par Løvtræer. I Løvskov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rund?dysse, 1,2 x 15 m. Højen måler ca. 1,1 x 15 x 15 m med en diffus højfod. Lidt uregelmæssig form. Omtrent midt på højen er en ældre fordybning, mål ca. 2 x 1,5 x 0,5 m dyb. I dens S-side er en aflang bæresten og 1 tærskelsten og nær ved anes flere mindre sten og flintknolde. Bærestenen er ca. 1,6 m lang og rager ca. 10 cm op over højsiden. Mod V og S er 2 større sten, randsten ? (den vestlige in situ ?). Dyssen er bevokset med gamle grantræer 40-50 år ? i granskov, nær skovbryn. Den ligger ca. 20 m fra skovvej og 250 m fra offentlig vej. Bevoksning: 1983: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet ligger i ung løvskov og er bevokset med løvtræer, et par graner og et højt lærketræ.

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)