Skriverpulten
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040201-3

Fredningsnr.
342453

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst tekst 1985: Dysserest i svag højning 0,3 x 15 x 15 m. Rester af stenkammer. Mod syd en væltet bæresten. Mod nord en skråtstillet dæksten og en bæresten. I skov.
Undersøgelsehistorie  (11)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nær Hundehave-Mose: en forstyrret Stenaldershøj med meget Flintrald: i Højen en Sidesten til et Gravkammer i NV-SØ. Bevoksning: 1983: Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Dysse, "Skriverpulten". Bevaret er kun en væltet Sidesten og noget af Dækstenen.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Skriverpulten". Forstyrret dyssekammer i højrest, 1,4 x 15 m. Der anes en svag uregelmæssig højning, med diffus fod, mål ca. 0,3 x 15 x 15 m. Omtrent på midten er 1 væltet bæresten mod S og mod N ligger 1 skråtstillet dæksten op ad bære- stenen, rager nu 1,1 m op over højen. Dækstenen er revnet og har et ældre brud. 1 m N for dækstenen er en anden større sten, bæresten (sekundært placeret?). Umiddelbart V for dæk- og bæresten er en dynge flintblokke og mindre sten, fra et tømt kammergulv ? Bevokset med gamle graner i granskov. Der ligger flere større sten nær og lidt fjernere fra dyssen. Kunne ved pleje, også af omgivelserne, blive et pænere fortidsminde. Skader på dyssen af ældre dato. Den ligger ca. 100 m fra skovvej og 500 m fra offentlig vej. Jeg synes - den er fredningsværdig. Bevoksning: 1983: Nålekrat/-træer

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2687
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2687
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Dysserest i svag højning 0,3 x 15 x 15 m. Rester af stenkammer. Mod syd en væltet bæresten. Mod nord en skråtstillet dæksten og en bæresten. I skov.

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4699/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 4699/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4699/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Ligger i ung og meget tæt blandet skov. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)