Mørkehøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040201-5

Fredningsnr.
342452

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/6 1924 Hofjægermester H. Bruun de Neergaard Afmærkn.: MS, 1930 F. Stoltze Høj, "Mørkehøj",, 2-2,5 x 20 m. Hul i top, ca. 4 m i diam. og 0,7 m dybt. 1 randsten på plads ved SV-højfod. (Mærkestenen knækket på grænsen mellem sin glatte og sin ru del. Overdelen dog anbragt på den nedgravede del og bruddene paser så godt sammen, at næsten intet ses. Kunne evt. fæstes med cement). Bevokset med løvtræer i løvskov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Mørkehøj" i Skovkanten 3-4 Al. h. c. 42' i Diam. mod S. ere Randstene tilsyne. Hul i Toppen. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Mørkehøj", 2-2.5x 20 m. Hul i Top, ca. 4 m. i Diam. og 0.7 m. dybt. 1 Randsten paa Plads ved SV. Højfod. (Mærkestenen knækket paa Grænsen mellem sin glatte og sin ru Del. Overdelen dog anbragt paa den nedgravede Del og Bruddene passer saa godt sammen, at næsten intet ses. Kunde eventuelt fæstes med Cement.) Bevokset med Løvtræer i Løvskov.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mørkehøj. Høj, mål ca. 2,5 x 20 x 20 m. De er hvælvet med spor af ældre afgravninger i højside og en fordybning i midten, mål ved bunden ca. 2 x 2 x 0,7 m. Mod SV ses en mindre randsten. Fredningsstens-fragment står mod V, ca. 0,05 m over terræn. Der er lagt enkelte grene i den ældre nedgravning og andre steder - desuden Anders And under tagpladefragment - "nænnede" ikke at fjerne det ! Der er plantet graner 10 m fra højfod mod S (tidligere skov), alder ca. 10-15 år. Der er ligeledes opført et pumpehus ? ca. 100 m mod S, lige N for grusvej. Højen ligger på kant ved skråning ned mod Gyrstinge sø, bevokset med ældre løvtræer, ca. 75 m fra offentlig grusvej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, på skråning ned mod Gyrstinge sø - vil dog med tiden blive "usynlig" af de plantede graner mod S. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Der ligger meget nedfaldet dødt ved på fortidsmindet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)