Estrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040201-7

Fredningsnr.
34259

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 13/11 - 1941 parc. Henning Christensen Dyssekammer i høj. 0,7 x 7 x 11 m. Kammeret sammenfaldet. 4 bæ- resten, de 3 væltede. Som følge af de væltede SØ-bæresten er overliggerens SØ-ende sunket noget ned til denne side. Kamret gør indtryk af opr. at have været femkantet(?) i hvert fald næp- pe rektangulært. Bevokset med græs og buske.
Undersøgelsehistorie

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N. paa Lodden et sammenfaldet Gravkammer af femsidet Grundform - som det synes. Af de tre tilbageværende Sidestene er kun den ene staaende. Den kolossale fladagtige Dæksten vender Længderetningen i NV-SØ. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer i Høj, 0.7 x 7 x 11 m. Kamret sammenfaldet. 4 Bæresten, de 3 væltede. Som Følge af de væltede SØ.Bæresten er Overliggerens SØ.Ende sunket noget ned til denne Side. Kamret gør Indtryk af oprindelig at have været femkantet (?), i hvert Fald næppe rektangulært. - Bevokset med Græs og Buske.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, 1,7 x 11 x 7 m. Dyssekammer i langhøj, mål ca. 0,7 x 11 x 7 m, overliggeren rager ca. 1 m op over højen. Kamret består af 4 bæresten, hvor den nordlige står oprejst - de øvrige hælder mere eller mindre, stor overligger, der hælder mod S-SØ, åbning mod Ø. Højretning Ø-V'lig. Der er smidt lidt affald og marksten i kammer og på højside især mod S, bad ejer om at få det fjernet efter høst og give besked herom til forpagter. Ejer fortalte, at han tidligere havde fjernet sten nær højen (lang tid siden). Ca. 300 m til offentlig vej. Ejeroplysninger på berejserblanket. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

4691 - oversigt