Allindemagle Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040201-8

Fredningsnr.
342454

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Skålsten, ca. 1 x 1 m af grovkornet granit, med mange skål- formede fordybninger, hvoraf nogle synes anbragt i to kon- centriske ringe uden om en midtergrube, der er stor og ual- mindelig dyb. Stenen ligger på vestsiden af tomten af en sløjfet høj eller dysse, hvorpå ligger flere andre større sten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skaalsten; ca 1 x 1 m af grovkornet granit, med mange skålformede fordybninger,hvoraf nogle synes anbragt i to koncentriske ringe uden om en midtergrube, der er stor og ualmindelig dyb. Stenen ligger på vestsiden af tomten af en sløjfet høj eller dysse, hvorpå ligger flere andre større sten.

1964 Museal besigtigelse
Journal nr.: 685/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 685/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beliggende ved Vestfoden af noget udjævnet Gravhøj ca. 1 x 12 m stor. I Skov. Højen benævnes også sbnr. 8.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skålsten ved ødelagt dysse, 1,3 x 15 m. Forstyrret høj / dysse, mål ca. 0,8 x 15 x 15 m med diffus fod - ujævn høj. Omtrent på midten er en ældre nedgravning, mål ca. 3 x 1,5 x 0,5 m dyb. Heri ligger enkelte flint- knolde, 1 stenflise, hullet omtrent Ø-V. SV-V herfor, ca. 0,5 m fra kanten, ligger en aflang sten, mål ca. 1,5 x 1 x 0,5 m høj, med spor af ældre afskalning. Der er ingen skåltegn på de synlige sider. 1-2 m Ø for denne ligger 9 sten, alle mindre, mål ca. 0,5 x 0,3-0,4 m i en uregelmæssig form, alle antagelig sekundært anbragt. Der findes flere større sten nær anlægget. Tæt bevokset med gamle graner, i granskov. SKÅLSTENEN måler ca. 1 x 1 m og rager 0,7 m op, den ligger omtrent 10 m V for det omtalte hul i dyssen, og skål- tegnene findes på en nogenlunde plan flade i SV'lig retning - udsmykket med 1 større dyb skålformet fordybning med 2 noget uregelmæssige kredse af skåltegn udenom. Stenen er en grovkornet granit, ser ud til at være i fin stand - og vandet løber fint af sten og huller. Den ligger ca. 30 m fra skovvej, 600 m til offentlig vej. Oplysninger om "vejviser" på berejserblanket. Dysserest burde høre under fredningen, hvis det ikke er tilfældet. ** Seværdighedsforklaring ** Sten med mange skåltegn, ved ødelagt dysse i skov. Bevoksning: 1983: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Enkelte høje bøgetræer og graner vokser på højen.

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)